ביטוח נכס

דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו. למרבה הצער, דירות ניזוקות מדי יום והנזקים עלולים להיות כבדים ביותר.
בין הסיבות לנזק אפשר למנות: שריפה, פריצה, גניבה, ,רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי צנרת, חשמל, ועוד .
במסגרת ביטוח דירה תהיו מוגנים במספר כיסויים: כיסוי נזקי רכוש, ביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי,
וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידכם בדירה.

דילוג לתוכן