ביטוחים אלמנטריים

מצודה | פנסיוני | אלמנטרי | משכנתא

ביטוח אלמנטרי הוא מכלול ענפי הביטוח המעניקים כיסוי ביטוחי במקרים של פגיעה ברכוש, אובדן הרכוש (כולו או חלקו), ופגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש.

  • ביטוח דירה
  • ביטוח מבנה למשכנתא
  • ביטוח רכב
  • ביטוח עסק
  • אחריות מקצועית
  • חבויות
דילוג לתוכן